Dodeljevanje naslovov IP

Register naslovov IPv4 je bil na začetku le primitiven seznam skupin naslovov IP opremljen s podatkom, kateri organizaciji je dodeljen. Medtem, ko se je preko omrežja internet med seboj povezovalo vse več organizacij, se je daljšal tudi seznam. S popularnostjo interneta v poznih 80-ih letih prejšnjega stoletja je seznam postal neobvladljiv, zato je internetna skupnost vzpostavila globalnega registrarja – neprofitno organizacijo IANA (Internet Assigned Number Authority). Vendar je tudi za neprofitno organizacijo IANA je hiter vzpon interneta kmalu postal prevelik zalogaj, poleg tega pa so v različnih regijah sveta imeli različne poglede na razvoj interneta.

Zato je IETF (Internet Engineering Task Force), ki predstavlja internetno tehnično skupnost in razvija internetne standarde, predlagal, da za dodeljevanje in upravljanje z internetnimi viri ne skrbi več direktno IANA, temveč se to vlogo delegira petim regionalnim internetnim registrarjem: RIPE NCC (Evropa), APNIC (Azija), ARIN (Severna Amerika), LACNIC (Južna Amerika) in AFRINIC (Afrika). Registrarji so neprofitni in se financirajo izključno s pomočjo svojih članov, katerim podeljujejo IP naslovni prostor, številke avtonomnih sistemov in izvajajo druge pripadajoče storitve.

RIR regije mapa(Fotografija: www.ripe.net)

Politika internetnih registrarjev temelji na neposredni participaciji članov in konsenzu tehnične skupnosti, ki gre pri vsaki odločitvi skozi proces odločanja od spodaj navzgor. V praksi to pomeni, da člani – uporabniki internetnih virov  – lahko neposredno odločajo o politiki dodeljevanja in uporabe virov.

Naslovi IP in številke avtonomnih sistemov se danes dodeljujejo hierarhično (od zgoraj navzdol). IANA dodeljuje vire internetnim registrarjem (RIR), ki so zadolženi za posamezno regijo, ti jih naprej dodeljujejo lokalnim internetnim registrarjem (LIR). Lokalni registrarji jih dodeljujejo internetnim ponudnikom (ISP), internetni ponudniki pa vire dodeljujejo končnim uporabnikom.

ipv4 hierarhija

(Fotografija: www.apnic.net)

PREBERITE VEČ:

IETF (Internet Engineering Task Force) – tehnična skupnost za razvoj internetnih standardov
IANA (Internet Assigned Number Authority) – globalni internetni registrar
RIPE NCC – internetni registrar za Evropo
APNIC – internetni registrar za Azijo
ARIN – internetni registrar za Severno Ameriko
LACNIC – internetni registrar za Južno Ameriko
AFRINIC – internetni registrar za Afriko