Uvajanje internetnega protokola IPv6

Z razvojem, novimi dognanji in zrelostjo se spreminja družba, še hitreje pa se spreminja tehnologija, ki pomembno vpliva na naše navade, poslovne procese in odločitve. Velikokrat so te tehnološke spremembe tako hitre, da jih niti ne dohajamo, kaj šele da bi jih uspeli uvesti v poslovne procese in tako postali učinkovitejši in konkurenčnejši.

Število naprav, ki se povezujejo v internet skokovito narašča in posledično je prišlo do velikega povpraševanja po globalnih IP naslovih. Protokol IPv4, ki je danes za vse te naprave primarni komunikacijski protokol se je zaradi omejenega naslovnega prostora že skoraj izčrpal, v internet pa se eksponentno hitro povezujejo nove naprave. Internet stvari bo porabo naslovov še povečal, zato je skrajni čas za prehod na sodobnejši internetni protokol, to je internetni protokol verzije 6, ali na kratko IPv6.

uvajanje IPv6

IPv6 poleg novih funkcionalnosti prinaša predvsem večji naslovni prostor, ki omogoča nadaljnji razvoj interneta, z njim povezanih naprav in stvari, hkrati pa odpira nove poslovne priložnosti.

Na tej spletni strani boste našli veliko koristnih nasvetov o tem zakaj je potrebno protokol IPv6 čimprej uvesti, katere spremembe prinaša, kako se njegove uvedbe lotiti v domačih in poslovnih okoljih, kako uvedba protokola IPv6 vpliva na varnost omrežij ter osnovne napotke o pridobitvi, vklopu in nastavitvah protokola.