Naslov IP

IP je okrajšava za internetni protokol (Internet Protocol). Internetni protokol je osnovni protokol, ki omogoča komunikacijo med napravami na internetu. Ob nastanku interneta je bil dodatno poimenovan z različico. Prva, ki jo uporabljamo še danes, se na kratko imenuje IPv4 (internetni protokol verzije 4), druga sodobnejša pa se na kratko imenuje IPv6 (internetni protokol verzije 6).

Internet je nastal kot eksperimentalni projekt, ki je povezoval manjše število raziskovalnih institucij. Vsaka naprava priključena neposredno v internet je že od samega začetka za svoje delovanje potrebovala svojo unikatno številko – naslov IP.

Naslov IPv4 je s pikami ločen desetiški zapis, ki je sestavljen iz dveh delov:

  • omrežnega dela, ki določa, kateremu omrežju posamezna naprava pripada in
  • gostiteljskega dela, ki opredeljuje končno napravo v omrežju.

Omrežna maska določa kateri del naslova IPv4 predstavlja omrežje in kateri del končnega gostitelja.

naslov IPv4 in podomrežja

Naslovni prostor IPv4 pozna tri glavne tipe naslovov:

  • globalni naslovi IPv4 – so unikatni, saj mora biti vsak gostitelj unikatno identificiran,
  • zasebni naslovi IPv4 – to skupino naslovov lahko uporablja kdorkoli v zasebnem omrežju,
  • naslovi IPv4 za specialne potrebe.

PREBERITE VEČ:

Naslov IPv6
Tipi komunikacij v IPv6
Tipi naslovov IPv6