Zakaj prehod na IPv6

Eden od glavnih razlogov, zaradi katerega je potrebno izvesti prehod na sodobnejši protokol IPv6, je vsekakor izčrpanje naslovnega prostora IPv4.

Biti viden vsem
Strežniška infrastruktura podjetij ali organizacij na kateri so spletne vsebine ali storitve je lahko v internet povezana preko IPv4, preko IPv6 ali preko obeh komunikacijskih protokolov. Zato pravimo, da z uporabo protokola IPv6 nastaja tudi internet IPv6, ki pa ni nujno povezan z obstoječim internetom IPv4. Protokola IPv4 in IPv6 lahko sobivata na isti infrastrukturi, ne moreta pa direktno medsebojno komunicirati, saj eden z drugim nista kompatibilna. Zato bodo morala podjetja in organizacije, ki bodo želela biti prisotna tudi v internetu IPv6, zagotoviti, da bodo njihove spletne strani in ostale storitve dostopne tudi preko protokola IPv6.

Internet stvari in vsebine
Dodatno vzpodbudo pri uvajanju protokola IPv6 predstavlja dejstvo, da na trg prihajajo nove naprave in senzorji, ki predstavljajo zametke »interneta stvari« in pri povezljivosti uporabljajo izključno protokol IPv6. Mnogo velikih globalnih ponudnikov (npr. Facebook) se je že odločilo, da svojo interno infrastrukturo popolnoma prenesejo na novi protokol, saj s tem pomembno znižujejo stroške upravljanja in vzdrževanja omrežij ter svojih podatkovnih centrov.  Sicer ostajajo vidni tudi preko protokola IPv4, vendar le na obrobju omrežja, ne pa tudi v podatkovnih centrih. Podobne zgodbe se dogajajo tudi pri ostalih velikih ponudnikih vsebin kot so Google, LinkedIn, Yahoo, Akamai in mnogo drugih, ki privzeto svoje storitve zagotavljajo preko protokola IPv6.

Končni uporabniki
Za končne uporabnike je IPv6 transparenten, saj večina današnjih računalnikov in pametnih telefonov privzeto podpira sodobnejši protokol. Mnogo uporabnikov že sedaj nevede uporablja protokol IPv6, saj jim ga je samodejno vključil ponudnik dostopa, oziroma ga lahko pri ponudniku aktivirajo na zahtevo. Ker so operaterji in ponudniki dostopa različno tehnološko napredni, pri svojem ponudniku vseeno velja preveriti ali omogoča povezljivost tudi preko protokola IPv6.

Poslovna okolja
Migracija prehoda na IPv6 v večjih poslovnih okoljih, kjer je velika raznolikost tako strojne kot programske opreme, je običajno precej dolga in lahko traja več mesecev ali celo let, zato je ključno, da se s prehodom ne odlaša. Kot družba postajamo vse bolj odvisni od tehnologije, tehnološka naprednost in kreativnost podjetij pa sta v 21. stoletju ključni za uspeh. Kdor bo prehod na IPv6 prelagal v prihodnost, bo zelo težko nadomestil izgubljeni čas, hkrati pa bo povečal poslovno tveganje.

S prehodom na IPv6 podjetje pridobi možnost globalne dosegljivosti na celotnem internetu preko obeh trenutnih komunikacijskih protokolov, s tem pa tudi pripravljenost na bodoči tehnološki razvoj, ki bo sledil temu trendu. Z uvedbo protokola IPv6 podjetje pridobi potencial, da se pravočasno in ustrezno odzove na povpraševanje trga in razpise, ki zahtevajo združljivost s sodobnim protokolom.

PREBERITE VEČ:

Kako začeti z uvedbo IPv6