Obsegi delovanja IPv6

IPv6 pozna več različnih obsegov delovanja (scopes), najpogostejši so štirje:

  • v povratni zanki - znotraj samega vmesnika (loopback)
    primer: [::1],
  • lokalno - znotraj posameznega lokalnega omrežja (link-local)
    primer: [fe80::20c:29ff:fe83:59b5],
  • lokalno - znotraj posamezne organizacije/lokacije (Unique Local Address – ULA)
    primer: [fd00::/7],
  • globalno - javno v internetu (global)
    primer: [2001:1470:e811:b00:20c:29ff:fe83:59b5].

 

obsegi delovanja IPv6 - scope

(Fotografija: www.cisco.com)