Obsegi delovanja IPv6

IPv6 pozna več različnih obsegov delovanja (scopes), najpogostejši so štirje:

 • v povratni zanki – znotraj samega vmesnika (loopback)
  primer: [::1],
 • lokalno – znotraj posameznega lokalnega omrežja (link-local)
  primer: [fe80::20c:29ff:fe83:59b5],
 • lokalno – znotraj posamezne organizacije/lokacije (Unique Local Address – ULA)
  primer: [fd00::/7],
 • globalno – javno v internetu (global)
  primer: [2001:1470:e811:b00:20c:29ff:fe83:59b5].

 

obsegi delovanja IPv6 - scope

(Fotografija: www.cisco.com)