Naslov IPv6

Naslov IPv6 sestavlja 128 bitov, ki so med seboj razdeljeni v 16-bitne skupine oz. bloke naslovov. Vsak 16-bitni blok se v zapisu naslova zamenja s 4 mestno šestnajstiško številko, katero od druge ločuje znak dvopičje (:).

struktura naslova ipv6

Kot opredeljuje internetni standard RFC 5952 so osnovna pravila pri zapisovanju naslovov IPv6:

  • iz naslova se vedno odstrani vse vodilne ničle,
  • krajša se jih kolikor je mogoče,
  • s štiripičjem (::) se ne nadomešča enega samega 16-bitnega polja,
  • v primeru, da je več možnosti za krajšanje se to naredi v prvem ničelnem delu z leve,
  • za zapis se priporočajo male črke.

Za poenostavitev zapisa dolgih šestnajstiških naslovov, je potrebno iz naslova odstraniti vse vodilne ničle v posameznih 16-bitnih blokih. V kolikor naslov IPv6 vsebuje dva ali več blokov zaporednih ničel, se jih odstrani in nadomesti z dvojnim dvopičjem oz. štiripičjem.

krajšanje naslova ipv6

Zaporedne bloke ničel v naslovu se lahko samo enkrat zamenja s štiripičjem (::). V kolikor je samo en 16-bitni blok z zapisom 0, se ga ne sme krajšati in zamenjati s štiripičjem, temveč mora ostati zapisan kot 0.

Če je potrebno v konfiguracijskih datotekah k naslovu IPv6 dodati še podatek o podatkovnih vratih (naprimer 80 za protokol http), se pri zapisu naleti na težavo. V IPv4 se le-ta zapiše kot 10.0.0.1:80, v IPv6 pa se bloki v naslovu ne ločujejo s pikami ampak z dvopičjem (:), zato bi tak zapis zgledal kot 2001:db8:a:b:c:d:e:fffa:80, kar pa ni več pravilno, saj sedaj semantično naslov IPv6 vsebuje 9 polj med dvopičji. Za rešitev te zadrege se je uvedlo pravilo, da se v takšnih primerih naslov IPv6 obda z oglatimi oklepaji:

[2001:db8:a:b:c:d:e:fffa]:80

PREBERITE VEČ:

RFC 5952: A Recommendation for IPv6 Address Text Representation