Program izvedenih delavnic

Na dveh delavnicah – 15. decembra 2015 v Novi Gorici in 17. decembra 2015 v Mariboru – so bile udeležencem predstavljene vsebine s sledečo tematiko:

Zakaj je potreben prehod na IPv6? IPv6-naslov

 • 128-bitni IP-naslov in njegov zapis
 • lepopis
 • vrste naslovov glede na stopnjo lokalnosti in glede na namembnost
 • delitev naslovnega prostora
 • naslavljanje v organizaciji in naslovni načrt

ICMP in samodejne nastavitve

 • namen in pomembnost ICMPv6
 • lokalni omrežni mehanizmi (ND)
 • samodejne nastavitve (SLAAC)

Osnovne omrežne nastavitve

 • DHCPv6
 • DNS

Varnost

 • zasebnost in sledljivost
 • varnost v lokalnem omrežju (varovanje lokalnih omrežnih mehanizmov ND – IPv6 First Hop Security (FHS))

Tranzicijski mehanizmi za prehod na IPv6

 • tuneli
 • MAP
 • NAT64 (stateless in stateful z DNS64)

Praktični prikaz mehanizmov IPv6 ND in SLAAC na sistemih Linux in Windows.